free web tracker

Arkivet

Arkivets formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kultur-historien og de kulturhistoriske værdier i Elling sogn.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. Kontingentet er i dag 100 kr. årligt pr. medlem og 125 kr. for husstand.

Se foreningens vedtægter her

Bestyrelse

Formand

Jeppe Kajgaard
Søndervej 34, 9970 Strandby                           tlf. 41327732                                                    kajgaard@gmail.com

Kasserer

Karin Pedersentlf. 98481662 - 23922875kep@bbnpost.dk

Sekretær

Hanne Kærgaard Lundholmtlf. 98481044 - 29422944hlundholm@dbs.dk

Udstillinger

Frank Nielsentlf. 98483013frankjerup@mail.dk

Fotograf

Niels Ole Christensen.                                      tlf. 40413552                                            nielsole.christensen@gmail 

Arkivleder

Bent Leenskjold Nielsentlf. 98481269 - 61701269bentleenskjold@gmail.com

Medarbejdere

Bente Leenskjold Nielsentlf. 98481269 – 51921269bentleenskjold@gmail.com
Meta Smidttlf. 98435500 - 25614426                                  metasmidt@live.dk
Zenita Nielsen                       Tlf.61422294                                          znitsen@gmail.com